Subject – Verb – Object

Subject – Verb – Object

Υποκείμενο:
Πρόσωπο, ζώο ή πράγμα που κάνει ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση.
Για να βρούμε το υποκείμενο ρωτάμε «ποιος;».
Το υποκείμενο μπαίνει πάντα στην Ονομαστική.

A person, animal or thing that does or something happens to them or they are in a situation.
To find the subject we ask “who?”.
The subject always is in the Nominative.
Kostas is walking. Ο Κώστας περπατάει.
Who is walking? Ποιος περπατάει; > Ο Κώστας
Kostas is reading a book. Ο Κώστας διαβάζει ένα βιβλίο.
Who is reading a book? Ποιος διαβάζει ένα βιβλίο; > Ο Κώστας
Ρήμα:
Η λέξη που φανερώνει τι κάνει, τι παθαίνει ή σε ποια κατάσταση βρίσκεται το υποκείμενο.
Για να βρούμε το ρήμα, ρωτάμε «τι κάνει;».
Το ρήμα συμφωνεί πάντα με το υποκείμενο ως προς το πρόσωπο και τον αριθμό.

The word that reveals what the subject does, what happens to them or in what condition the subject is.
To find the verb, we ask “what do they do?”.
The verb always agrees with the subject in person and in Form (number).
What is Kostas doing? Τι κάνει ο Κώστας;
He is walking. Περπατάει
He is reading. Διαβάζει
Αντικείμενο:
Η λέξη που φανερώνει πού πηγαίνει η ενέργεια του υποκειμένου.
Για να βρούμε το αντικείμενο, κάνουμε την ερώτηση «τι;».
Το αντικείμενο βρίσκεται συνήθως σε Aιτιατική πτώση
.
The word that reveals where the subject’s energy goes to.
To find the object, we ask the question “what?”.
The object is usually in Accusative.
Kostas is reading a book. Ο Κώστας διαβάζει ένα βιβλίο.
What is Kostas reading? Τι διαβάζει ο Κώστας; Ένα βιβλίο
Subject – Υποκείμενο
Κάνω την ερώτηση Ποιος;
I make the question Who?
Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο.
Kids go to school.
Ο μπαμπάς διαβάζει ένα βιβλίο.
Father is reading a book.
Η Μαρία μαγειρεύει.
Maria is cooking.
Η ανακύκλωση είναι απαραίτητη για το καλό του πλανήτη μας.
Recycling is necessary for the good of our planet.
Ο Γιάννης επέστρεψε από το γυμναστήριο.
John came back from the gym.
Ο Ανδρέας ακόμα δεν έχει διαβάσει / κάνει τα μαθήματά του.
Andrew hasn’t done his homework yet.
Ενώ εσείς κοιμόσασταν, εγώ ετοίμασα το πρωινό.
While you were sleeping, I was preparing breakfast.
Verb – Ρήμα
Κάνω την ερώτηση Τι κάνει;
I make the question What is he / she/ it doing?
Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο.
Kids go to school.
Ο μπαμπάς διαβάζει ένα βιβλίο.
Father is reading a book.
Η Μαρία μαγειρεύει.
Maria is cooking.
Η ανακύκλωση είναι απαραίτητη για το καλό του πλανήτη μας.
Recycling is necessary for the good of our planet.
Ο Γιάννης επέστρεψε από το γυμναστήριο.
John came back from the gym.
Ο Ανδρέας ακόμα δεν έχει διαβάσει / κάνει τα μαθήματά του.
Andrew hasn’t done his homework yet.
Ενώ εσείς κοιμόσασταν, εγώ ετοίμασα το πρωινό.
While you were sleeping, I was preparing breakfast.
Object – Αντικείμενο
Κάνω την ερώτηση Τι;
I make the question What?
Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο.
Kids go to school.
No object here
Ο μπαμπάς διαβάζει ένα βιβλίο.
Father is reading a book.
Η Μαρία μαγειρεύει.
Maria is cooking.
No object here
Η ανακύκλωση είναι απαραίτητη για το καλό του πλανήτη μας.
Recycling is necessary for the good of our planet.
No object here
Ο Γιάννης επέστρεψε από το γυμναστήριο.
John came back from the gym.
No object here
Ο Ανδρέας ακόμα δεν έχει διαβάσει / κάνει τα μαθήματά του.
Andrew hasn’t done his homework yet.
Ενώ εσείς κοιμόσασταν, εγώ ετοίμασα το πρωινό.
While you were sleeping, I was preparing breakfast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *