Μια μικρή ιστορία: Η Λίζα, ο Γιάννης και ο Ρούντι

Μια μικρή ιστορία: Η Λίζα, ο Γιάννης και ο Ρούντι

Η Λίζα και ο Γιάννης ήταν δύο αδερφάκια που ζούσαν σε ένα μικρό χωριό.
Η Λίζα ήταν 8 χρονών και ο Γιάννης 6.
Ήταν πολύ καλοί φίλοι και έκαναν τα πάντα μαζί.
Μια μέρα, ενώ έπαιζαν στο δάσος, βρήκαν ένα μικρό, αδέσποτο σκυλάκι.
Το σκυλάκι ήταν φοβισμένο και πεινασμένο.
Η Λίζα και ο Γιάννης το πήραν σπίτι και του έδωσαν φαγητό και νερό.
Το σκυλάκι ήταν πολύ χαρούμενο που βρήκε αγάπη και φροντίδα.
Τα δύο αδερφάκια ονόμασαν το σκυλάκι Ρούντι.
Ο Ρούντι έγινε αμέσως ο καλύτερός τους φίλος.
Έπαιζαν μαζί όλη την ημέρα, πήγαιναν βόλτες στο δάσος και κοιμούνταν αγκαλιά.
Μια μέρα, η Λίζα, ο Γιάννης και ο Ρούντι πήγαν για βόλτα στο δάσος.
Ξαφνικά, ο Ρούντι άρχισε να γαβγίζει δυνατά.
Τα δύο αδερφάκια είδαν ένα φίδι να πλησιάζει.
Ο Ρούντι όρμησε στο φίδι και το τρόμαξε μακριά.
Η Λίζα και ο Γιάννης ήταν πολύ περήφανοι για τον Ρούντι.
Τους έσωσε από το φίδι!
Από εκείνη την ημέρα, η Λίζα, ο Γιάννης και ο Ρούντι ήταν αχώριστοι.
Ήταν η καλύτερη οικογένεια που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί.
Lisa and John were two little siblings who lived in a small village.
Lisa was 8 years old and John was 6.
They were very good friends and did everything together.
One day, while playing in the forest, they found a small, stray puppy.
The puppy was scared and hungry. Lisa and John took it home and gave it food and water.
The puppy was very happy to find love and care.
The two siblings named the puppy Rudy.
Rudy immediately became their best friend.
They played together all day, went for walks in the forest, and slept together.
One day, Lisa, John, and Rudy went for a walk in the forest.
Suddenly, Rudy started barking loudly.
The two siblings saw a snake approaching.
Rudy lunged at the snake and scared it away.
Lisa and John were very proud of Rudy.
He saved them from the snake!
From that day on, Lisa, John, and Rudy were inseparable.
They were the best family anyone could imagine.
ΡΗΜΑΤΑ
VERBS
ΕΠΙΘΕΤΑ
ADJECTIVES
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
NOUNS
Ζούσαν: (lived)
Έπαιζαν: (played)
Βρήκαν: (found)
Ήταν: (was)
Πήραν: (took)
Έδωσαν: (gave)
Ονόμασαν: (named)
Έγινε: (became)
Έπαιζαν: (played)
Πήγαιναν: (went)
Κοιμούνταν: (slept)
Άρχισε: (started)
Είδαν: (saw)
Πλησιάζει: (approaching)
Όρμησε: (lunged)
Τρόμαξε: (scared)
Ήταν: (were)
Έσωσε: (saved)
Ήταν: (were)
Φανταστεί: (imagine)
Μικρό: (small)
Χωριό: (village)
Καλοί: (good)
Φίλοι: (friends)
Μικρό: (small)
Αδέσποτο: (stray)
Φοβισμένο: (scared)
Πεινασμένο: (hungry)
Χαρούμενο: (happy)
Καλύτερος: (best)
Όλη: (whole)
Ξαφνικά: (suddenly)
Δυνατά: (loudly)
Καλύτεροι: (best)
Αχώριστοι: (inseparable)
Φανταστεί: (imagine)
Αδερφάκια: (siblings)
Λίζα: (Lisa)
Γιάννης: (John)
Χωριό: (village)
Φίλοι: (friends)
Δάσος: (forest)
Σκυλάκι: (puppy)
Φίδι: (snake)
Ρούντι: (Rudy)
Οικογένεια: (family)
Ημέρα: (day)
Βόλτα: (walk)
Φωνή: (voice)
Κίνδυνος: (danger)
Θάρρος: (courage)
Αγάπη: (love)
Φροντίδα: (care)
Χαρά: (joy)
Ασφάλεια: (safety)
Συντροφικότητα: (companionship)
Ευτυχία: (happiness)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *