Μπορώ να / Can

ρήματα, verbs

Can / Μπορώ

A challenging topic in Greek Grammar is the Subjunctive. Here you will get familiar with the Past Subjunctive that derives from να + the root/stem of Past Tense and it is used when we want to describe an action that will happen once, not in general.
μπορώ να…; Can I
μπορείς να…; Can you
μπορεί να…; Can he/she/it
μπορούμε να…; Can we
μπορείτε να…; Can you
μπορούν(ε) να…; Can they
Δεν μπορώ να…Δεν μπορείς να…Δεν μπορεί να…Δεν μπορούμε να…Δεν μπορείτε να…Δεν μπορούν(ε) να…
I can’t, You can’t, He/She/It can’t, We can’t, You can’t, They can’t
χορεύω/μπορείς να χορέψεις;
dance/can you dance?
κολυμπάω,-ώ/μπορείς να κολυμπήσεις;
swim/can you swim?
τρέχω/μπορείς να τρέξεις;
run/can you run?
κοιμάμαι/μπορείς να κοιμηθείς;
sleep/can you sleep?
κάνω ποδήλατο/μπορείς να κάνεις ποδήλατο;
ride a bike/can you ride a bike?
σκαρφαλώνω/μπορείς να σκαρφαλώσεις;
climb/can you climb?
ζωγραφίζω/μπορείς να ζωγραφίσεις;
paint/can you paint?
πετάω,ώ/μπορείς να πετάξεις;
fly/can you fly?
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *