Παθαίνω/Χάνομαι

(tenses, indicative)
happen,suffer/be lost, disappear

Παθαίνω, πάθαινα, έπαθα, θα παθαίνω,
θα πάθω, έχω πάθει, είχα πάθει,
θα έχω πάθει

Τι έπαθες; Ποιο είναι το πρόβλημά σου; Τι τρέχει με σένα;

Θα πάθω κατάθλιψη αν μείνω και άλλο μέσα στο σπίτι, λόγω του κορονοϊού.
What happened to you? What’s the matter with you? What is wrong with you?
I will suffer from depression if I keep staying indoors, due to covid19.
χάνομαι,χανόμουν,χάθηκα,
θα χάνομαι,θα χαθώ, έχω χαθεί, είχα χαθεί , θα έχω χαθεί

Τι έπαθες και χάθηκες; Δεν απαντάς ούτε στα τηλέφωνα.

Πού χάθηκες; Δεν μπορώ να σε βρω πουθενά!
What happened to you and “you are lost”? You don’t even answer to the phone calls.
Where have you been? (be out of touch with sb) I can’t reach you anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *