Να τος, Να τη, Να το – Here it is / Here he – she is.