Βρες το Α, α και μάθε τις λέξεις. Ένωσε τη λέξη με την εικόνα.