Family (family members)

Family (family members) – Τα μέλη της οικογένειας

Singular Form
Ενικός Αριθμός
Plural Form
Πληθυντικός Αριθμός
το μέλος
η οικογένεια
το μέλος της οικογένειας
member
family
family member
τα μέλη
οι οικογένειες
τα μέλη της οικογένειας

masculine
αρσενικό
feminine
θηλυκό
ο παππούς

ο μπαμπάς
ο πατέρας

ο θείος

ο εγγονός

ο αδερφός – αδελφός

ο ξάδερφος
grandfather – mother

dad – mom
father – mother

uncle – aunt

grandson – daughter

brother – sister

cousin (male – female)
η γιαγιά

η μαμά
η μητέρα

η θεία

η εγγονή

η αδερφή – αδελφή

η ξαδέρφη
Singular Form
Ενικός Αριθμός
Plural Form
Πληθυντικός Αριθμός
ο παππούς
ο μπαμπάς
ο πατέρας
η γιαγιά
η μαμά
η μητέρα
ο θείος
η θεία
ο γιος
η κόρη
ο εγγονός
η εγγονή
ο αδερφός
η αδερφή
ο ξάδερφος
η ξαδέρφη
grandfather
dad
father
grandmother
mom
mother
uncle
aunt
son
daughter
grandson
granddaughter
brother
sister
cousin (male)
cousin (female)
οι παππούδες
οι μπαμπάδες
οι πατέρες
οι γιαγιάδες
οι μαμάδες
οι μητέρες
οι θείοι
οι θείες
οι γιοι
οι κόρες
οι εγγονοί
οι εγγονές
οι αδερφοί
οι αδερφές
οι ξάδερφοι
οι ξαδέρφες
Singular Form
Ενικός Αριθμός
Plural Form
Πληθυντικός Αριθμός
ο κουμπάρος
η κουμπάρα
ο πεθερός
η πεθερά
ο θετός γονιός
ο νονός
η νονά
ο συγγενής
το σόι
best man
best woman
father in law
mother in law
step parent
god father
god mother
relative
kin
in-laws
οι κουμπάροι
οι κουμπάρες
οι πεθεροί
οι πεθερές
οι θετοί γονείς
οι νονοί

οι συγγενείς
τα σόγια
τα πεθερικά
ο ανεψιός
ο ανιψιός
η ανεψιά
η ανιψιά
nephew
>>
niece
>>
nephews, nieces
οι ανεψιοί
οι ανιψιοί
οι ανεψιές
οι ανιψιές
τα ανίψια
ο κουνιάδος
η κουνιάδα

η συνυφάδα

ο σύντροφος
η σύντροφος
ο σύζυγος
η σύζυγος

το μπατζανάκι
ο μπατζανάκης
brother-in-law
sister-in-law

>>

partner (m)
partner (f)
spouse (m)
spouse (f)


brother-in-law
οι κουνιάδοι
οι κουνιάδες

οι συνυφάδες

οι σύντροφοι
>>
οι σύζυγοι
οι σύζυγοι

τα μπατζανάκια
οι μπατζανάκηδες
Τwo brothers’ wives are called συνυφάδες
Two sisters’ husbands are called μπατζανάκια
Her sister’s husband is called κουνιάδος
His wife’s sister is called κουνιάδα
A couple that live together but aren’t married, are called σύντροφοι
A couple that is married, are called σύζυγοι
The husband’s parents towards the wife’s parents are called συμπέθεροι
Singular Form
Ενικός Αριθμός
Plural Form
Πληθυντικός Αριθμός
ο συμπέθερος
η συμπεθέρα
husband’s parents referring to wife’s parentsοι συμπέθεροι
οι συμπεθέρες
τα συμπεθέρια
η συγγένεια εξ αίματοςbiological relative
η συγγένεια εξ αγχιστείας relative by marriage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *