Η παντζαροσαλάτα με γιαούρτι και καρύδια

Greek tradition

Βeetroot salad with yoghurt and walnuts

Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
beetroot
yoghurt
walnut
salad
olive oil
garlic
salt
vinegar
το παντζάρι
το γιαούρτι
το καρύδι
η σαλάτα
το ελαιόλαδο
το σκόρδο
το αλάτι
το ξίδι/ξύδι
τα παντζάρια
τα γιαούρτια
τα καρύδια
οι σαλάτες
τα ελαιόλαδα
τα σκόρδα

Ενικός
Αριθμός
Ενικός
Αριθμός

Singular
Πληθυντικός
Αριθμός

Plural
Ονομαστικήησαλάταοισαλάτες
Γενικήτηςσαλάταςτωνσαλατών
Αιτιατικήτησαλάτατιςσαλάτες
Κλητικήσαλάτασαλάτες
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστικήτογιαούρτιταγιαούρτια
Γενικήτουγιαουρτιούτωνγιαουρτιών
Αιτιατικήτογιαούρτιταγιαούρτια
Κλητικήγιαούρτιγιαούρτια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *