Διαβάστε τις λέξεις και συμπληρώστε ξ, ζ, ψ

exercises,ασκήσεις

Read the words and fill in the gaps using ξ,ζ,ψ

Διαβάστε τις λέξεις και συμπληρώστε ξ, ζ, ψ
το αμά_ιcar
η λέ_ηword
το _υμάριdough
το _ύλοwood
το _άριdice
η _άχαρηsugar
το _άρεμαfishing
η _έστηheat
το _αλίδιscissors
το πα_ιμάδιcrispbread
το μα_ιλάριpillow/cushion
η πυ_ίδαcompass

The answers – οι απαντήσεις

Ενικός αριθμός
Singular
Πληθυντικός αριθμός
Plural
το αμάξι
η λέξη
το ζυμάρι
το ξύλο
το ζάρι
η ζάχαρη
το ψάρεμα
το ψαλίδι
το παξιμάδι
το μαξιλάρι
η ζέστη
η πυξίδα
τα αμάξια
οι λέξεις**
τα ζυμάρια
τα ξύλα
τα ζάρια

τα ψαρέματα*
τα ψαλίδια
τα παξιμάδια
τα μαξιλάρια

οι πυξίδες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *