Αποθετικά Ρήματα / “Middle Verbs”/ Deponent

ρήματα, verbs

Αποθετικά Ρήματα, κατάληξη -μαι, ενεργητική ή παθητική διάθεση, μεταβατικά (μπορούν να πάρουν αντικείμενο) ή αμετάβατα.

This content is for Hellenic Lessons’ Learners – 2 months, Hellenic Lessons’ Learners – 6 months, and Hellenic Lessons’ Learners – 1 year members only.
Login Join Now