Οριστική Ενεστώτα Ε.Φ

TYPE A Present – Indicative / Οριστική – Ενεστώτας Endings – Καταλήξεις -ω, -εις, -ει-, -ουμε, -ετε, -ουν(ε)

μαθαίνω
διαβάζω
σπουδάζω
δουλεύω

learn Type A Active Voice
read, study Type A A.V
study (in the university) Type A A.V
work Type A A.V
μαθαίν-ω
μαθαίν-εις
μαθαίν-ει
μαθαίν-ουμε
μαθαίν-ετε
μαθαίν-ουν(ε)
σπουδάζ-ω
σπουδάζ-εις
σπουδάζ-ει
σπουδάζ-ουμε
σπουδάζ-ετε
σπουδάζ-ουν(ε)
διαβάζ-ω
διαβάζ-εις
διαβάζ-ει
διαβάζ-ουμε
διαβάζ-ετε
διαβάζ-ουν(ε)
δουλεύ-ω
δουλεύ-εις
δουλεύ-ει
δουλεύ-ουμε
δουλεύ-ετε
δουλεύ-ουν(ε)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *