Το μωρό, το παιδί

το μωρό
το παιδί
η πάνα
η κούνια
baby
child
nappy,diaper
crib,baby bed
τα μωρά
τα παιδιά
οι πάνες
οι κούνιες

το κρεβατάκι του μωρού = η κούνια

Type A verbs, endings in Present Indicative -ω,-εις,-ει,-ουμε,-ετε,-ουν(ε)

θηλάζω
νανουρίζω
αλλάζω
ταϊζω
παίζω
ντύνω
breastfeed
lull to sleep
change
feed
play
dress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *