Τα μέσα μαζικής μεταφοράς – free post

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς – free post

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς
public transportation – public transit

το λεωφορείο: bus
το τρένο: train
το μετρό: subway or underground
το τραμ: tram
το τρόλεϊ: trolleybus
το ταξί: taxi
το τρένο προαστιακού: suburban railway
το πλοίο: ferry or boat

μετακινούμαι be transferred

η μετακίνηση transportation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *