Τα μέρη του σώματος

Τα μέρη του σώματος

το σώμα,
το κεφάλι,
το μέτωπο,
το φρύδι
body,
head,
forehead,
eyebrow
τα σώματα
τα κεφάλια
τα μέτωπα
τα φρύδια
η βλεφαρίδα,
το μάτι,
η μύτη
eyelashe,
eye,
nose
οι βλεφαρίδες
τα μάτια
οι μύτες
το στόμα,
το μάγουλο,
το πηγούνι,
το αυτί
mouth
cheek,
chin,
ear
τα στόματα
τα μάγουλα
τα πηγούνια
τα αυτιά
ο λαιμός,
ο ώμος,
η πλάτη,
το στήθος
neck,
shoulder,
back,
chest
οι λαιμοί
οι ώμοι
οι πλάτες
τα στήθη
το μπράτσο,
το χέρι,
το δάχτυλο,
η παλάμη
arm,
hand,
finger,
palm
τα μπράτσα
τα χέρια
τα δάχτυλα
οι παλάμες
ο καρπός,
η μέση,
ο αγκώνας,
ο μηρός
wrist,
waist,
elbow,
thigh
οι καρπό
οι μέσες
οι αγκώνες
οι μηροί
το γόνατο,
η γάμπα,
ο αστράγαλος,
το πέλμα,
το πόδι
knee,
calf,
ankle,
sole
leg
τα γόνατα
οι γάμπες
οι αστράγαλοι
τα πέλματα
τα πόδια
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗτοσώματασώματα
ΓΕΝΙΚΗτουσώματοςτωνσωμάτων
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗτοσώματασώματα
ΚΛΗΤΙΚΗσώμασώματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *