Η ελληνική αλφαβήτα, The Greek Alphabet – Free Post

Greek alphabet

Η ελληνική αλφαβήτα, i ellinikí alfavíta, το ελληνικό αλφάβητο, to ellinikó alfávito, The Greek Alphabet – Free Post

Tο όνομα των γραμμάτωνto ónoma ton γramátonletters’ name
1.
Α α άλφα

2.
Β β βήτα

3.
Γ γ γάμα

4.
Δ δ δέλτα

5.
Ε ε έψιλον
6.
Ζ ζ ζήτα
7.
Η η ήτα
8.
Θ θ θήτα
9.
Ι ι γιώτα
10.
Κ κ κάπα
11.
Λ λ λάμδα
12.
Μ μ μι
13.
Ν ν νι
14.
Ξ ξ ξι
15.
Ο ο όμικρον
16.
Π π πι
17.
Ρ ρ ρο
18.
Σ σ ς σίγμα
19.
Τ τ ταφ
20.
Υ υ ύψιλον
21.
Φ φ φι
22.
Χ χ χι
23.
Ψ ψ ψι
24. Ω ω ωμέγα
Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα,
7 φωνήεντα και 17 σύμφωνα.
To ellinikó alfávito éhi íkosi téssera γrámmata,
eptá foníenta ke δéka eptá símfona.
The Greek Alphabet has 24 letters,
7 vowels and 17 consonants.
Ο ήχος των γραμμάτωνο ihos ton γramátonletters’ sound
Α α a hatΒ β v vaseΓ γ γ yearsΔ δ δ this
Ε ε έ chairΖ ζ z zooΗ η i tipΘ θ th thin
Ι ι i tipΚ κ k bookΛ λ l likeΜ μ m mum
Ν ν n noseΞ ξ ks,x waxΟ ο o topΠ π p stop
Ρ ρ r RobertΣ σ ς s seeΤ τ t spotΥ υ i tip
Φ φ f fishΧ χ h hamΨ ψ ps stopsΩ ω o top
Προφορά, Pronunciation
Γ, γ as in year/yellow, young,
yacht, rendez-vous (french)
Δ, δ as in then
Ξ, ξ as in breaksΨ, ψ as in shops
η=ι=υ i almost like tip, bee, fee
Vowels/Τα φωνήενταConsonants/Τα σύμφωνα
Α, Ε, Η, Ι, Ο, Υ, Ω
α, ε, η, ι, ο, υ, ω
Β, Γ, Δ, Ζ, Θ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Π, Ρ, Σ, Τ, Φ, Χ, Ψ
β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ
a consonant needs a vowel to have a sound and create a syllable

This is a free lesson.

Subscribe to our website. Sign up and start studying today.
Learning the Greek language, it’s as easy as it can get!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *