«φύσει κοινωνικό ον» – “social being by nature” Αριστοτέλης – Aristotle

text analysis

Άτομο: «φύσει κοινωνικό ον»
Από την πρώτη του εμφάνιση το ανθρώπινο είδος ζει κοινωνικά. Person: “social being by nature”
From his first appearance, the human species lives socially.

This content is for Hellenic Lessons’ Learners – 2 months, Hellenic Lessons’ Learners – 6 months, and Hellenic Lessons’ Learners – 1 year members only.
Login Join Now