Αλλαγή ώρας, The time change

word-groups

Αλλαγή ώρας, The time change

time change

η αλλαγή (της) ώρας
the time change
αλλάζουμε τα ρολόγια μας
we change our clocks
τα ρολόγια πάνε μια ώρα μπροστά
the clocks move forward an hour
το θέρος = το καλοκαίρι
the summer
ο θερινός, η θερινή, το θερινό =
ο καλοκαιρινός, η καλοκαιρινή, το καλοκαιρινό
of the summer
το θερινό σινεμά – τα θερινά σινεμά
summer movie theatre
η θερινή ώρα
Daylight Saving Time DST / summer time
ο θερισμός
harvest
π.μ = προ μεσημβρίας = πριν το μεσημέρι
a.m
μ.μ = μετά μεσημβρίας = μετά το μεσημέρι
p.m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *