Quote, Σιωπώ…

quotes

Quote, Σιωπώ…

Σιωπώ. Δε μιλάω. Δε διαφωνώ.

Επιλέγω να μην τσακώνομαι με κανέναν.

Επιθυμώ τη σιωπή, όχι επειδή αδιαφορώ,

αλλά επειδή θέλω γαλήνη και ηρεμία.

I keep silent. I do not speak. I do not disagree. I choose not to fight with anyone. I choose silence, not because I do not care but because I want peace and quiet.

VerbsΡήματα
keep silentσιωπώ Type B1 A.V
speakμιλάω, μιλώ Type B1 A.V
disagreeδιαφωνώ Type B2 A.V
chooseεπιλέγω Type A A.V
fightτσακώνομαι Type A P.V
wish, desire, wantεπιθυμώ Type B2 A.V = θέλω
don’t careαδιαφορώ Typr B2 A.V
NounsΟυσιαστικά
silenceη σιωπή
peaceη γαλήνη
quiet, tranquility, quietness,
serenity
η ηρεμία, ησυχία,
πνευματική γαλήνη
inner peaceη εσωτερική γαλήνη και ηρεμία
quoteτο απόφθεγμα, τα αποφθέγματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *