Γέροντας Παΐσιος

quotes

Γέροντας Παΐσιος, Elder Paisios

Οι άνθρωποι, παιδί μου, είναι ή μύγες ή μέλισσες. Η μέλισσα και στον σκουπιδότοπο να τη βάλεις, θα ψάξει να βρει το λουλούδι. Η μύγα και στον ωραιότερο κήπο να τη βάλεις, θα ψάξει να βρει την κοπριά.

People, my child, are either flies or bees.
The bee, even if you put it in the dump,
will look to find the flower.
The fly and in the most beautiful garden to put it,
will look to find the manure.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *