Οι στόχοι ενός εκπαιδευτικού, μέρος 1ο – The Goals As An Educator