Καρναβάλια 2021

Greek tradition

Καρναβάλια 2021

Το 2021, η Αποκριά / το Τριώδιο ξεκίνησε στις 21 Φεβρουαρίου.
In 2021, the Carnival / Triodio started on the 21st of February.
Η Τσικνοπέμπτη ήταν στις 4 Μαρτίου.
Barbecue Thursday was on the 4th of March.
Η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς είναι στις 14 Μαρτίου.
The last Sunday of Carnival is on the 14th of March.
Η Καθαρά Δευτέρα είναι στις 15 Μαρτίου, όπου και ξεκινάει η Σαρακοστή.
Clean Monday is on the 15th of March, when Sarakosti / Lent begins.
Η ευχή της ημέρας: Καλό τριήμερο!!!
The wish of the day: Happy three-day!
Το Πάσχα είναι στις 2 Μαΐου.
Easter is on the 2nd of May.
από – κρέας
αποχή από το κρέας
απέχω + κρέας.


το Καρναβάλι – τα Καρναβάλια = η Αποκριά – οι Απόκριες
All these words mean literally to abstain from meat.
It is the period before the big Lent – Νηστεία for the Easter.
All people specially kids have parties , wear costumes and have fun. All over Greece there are gatherings outdoors. There is the traditional and modern way to celebrate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *