Συνοπτική Προστακτική ΕΦ/ΠΦ

Συνοπτική Προστακτική / Past Imperative
Ενεργητική Φωνή, Active Voice
Παθητική Φωνή, Passive Voice

This content is for Hellenic Lessons’ Learners – 2 months, Hellenic Lessons’ Learners – 6 months, and Hellenic Lessons’ Learners – 1 year members only.
Login Join Now