νιώθω – αισθάνομαι – I feel

νιώθω – αισθάνομαι – I feel ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗνιώθωαισθάνομαινιώθειςαισθάνεσαινιώθειαισθάνεταινιώθουμεαισθανόμαστενιώθετεαισθάνεστενιώθουν(ε)αισθάνονταινιώθω Active Voiceαισθάνομαι Passive Voice…

This content is for Hellenic Lessons’ Learners – 2 months, Hellenic Lessons’ Learners – 6 months, and Hellenic Lessons’ Learners – 1 year members only.
Login Join Now