Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας – Το γράμμα Ξ, ξ Grade A – Level A1-2