Μίσος (noun) μισός (adjective) μισώ (verb) μισό (adjective)