Το ηλιοβασίλεμα, sunset

sunset

Το ηλιοβασίλεμα, sunset

Το ηλιοβασίλεμα
Η δύση του ήλιου.
sunset

ο ήλιος sun
+
ο βασιλιάς king

Due to special unique
colours, the sun is like a king.
το ηλιοβασίλεμα
το σούρουπο
το δειλινό
Ενικός
Αριθμός
kingΠληθυντικός
Αριθμός
kings
Ονομαστικήοβασιλιάςοιβασιλιάδες
Γενικήτουβασιλιάτωνβασιλιάδων
Αιτιατικήτονβασιλιάτουςβασιλιάδες
Κλητικήβασιλιάβασιλιάδες
Ενικός
Αριθμός
sunΠληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήοήλιοςοιήλιοι
Γενικήτουήλιουτωνήλιους
Αιτιατικήτονήλιοτουςήλιους
Κλητικήήλιεήλιοι
Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήτοδειλινόταδειλινά
Γενικήτουδειλινούτωνδειλινών
Αιτιατικήτοδειλινόταδειλινά
Κλητικήδειλινόδειλινά
Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήηδύσηοιδύσεις
Γενικήτηςδύσηςτωνδύσεων
Αιτιατικήτηδύσητιςδύσεις
Κλητικήδύσηδύση
Ενικός
Αριθμός
West
ΟνομαστικήηΔύση
ΓενικήτηςΔύσης
ΑιτιατικήτηΔύση
ΚλητικήΔύση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *