Η ησυχία/Quiet

Quiet, quietness, tranquillity

Hush/Quiet everybody!I’ m trying to explain!Κάντε ησυχία όλοι! Προσπαθώ να εξηγήσω!
Κάνω ησυχία.
I am asking you to be quiet!Ζητώ να κάνετε ησυχία!
The silence/tranquillity in the countryside.Η ησυχία/ηρεμία/γαλήνη στην εξοχή.
Έχει ησυχία, ηρεμία.
Lay off/Leave me alone!Άσε με στην ησυχία μου!
Take your time!Με την ησυχία σου!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *