Γράψτε τις λέξεις στη σωστή στήλη.

Online Hellenic Lessons

Γράψτε τις λέξεις στη σωστή στήλη.

ρολόι, πλένεσαι, κοιμάσαι, πρέπει, πλυντήριο, σκούπα, πλένουμε, ακούνε, χορεύεις, μουσική, χορός, χώρος
Γράψτε τις λέξεις στη σωστή στήλη.
Write the words in the correct column.
ουσιαστικά
nouns
ρήματα
verbs
Οι ΑπαντήσειςThe Answers
ουσιαστικά
nouns
ρήματα
verbs
ρολόι
πλυντήριο
σκούπα
μουσική
χορός
χώρος
watch
washing machine
hoover
music
dance
space
πλένεσαι
κοιμάσαι
πρέπει
πλένουμε
ακούνε
χορεύεις
you wash (yourself)
you sleep
must
we wash
they listen
you dance
ρήματα
verbs

α’ πρόσωπο
1st person

πλένεσαι
κοιμάσαι
πρέπει
πλένουμε
ακούνε
χορεύεις

πλένομαι
κοιμάμαι
πρέπει
πλένω
ακούω
χορεύω

παθητική φωνή, Passive Voice, Type A
” ” exception
απρόσωπο ρήμα, impersonal verb
ενεργητική φωνή, Active Voice, Type A
” ”
” ”

το ρολόι

τα ρολόγια
το πλυντήριοτα πλυντήρια
η σκούπαοι σκούπες
η μουσική(οι μουσικές)
ο χορόςοι χοροί
ο χώροςοι χώροι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *