Μεταφορές

metaphor

Metaphor, Μεταφορά

Σπάω/σπάζω τα νεύρα κάποιου
=
Τη δίνω σε κάποιον
=
Πρήζω κάποιον

Το συνεχές παράπονο / Η συνεχής γκρίνια του Κώστα
μού έσπασε τα νεύρα / με~μου την έδωσε / μ’ έπρηξε
Πρέπει να φύγω μακριά του.
Annoy, gripe sb, get on sb’s nerves, harp on at sb

Costas’ constant complaining gripes me;
I’ ve got to get away from him.
σπάζω
δίνω
πρήζω
φεύγω
το παράπονο
η γκρίνια
ο συνεχής, η συνεχής, το συνεχές
break
give
make swollen / bloat
leave
the complaint
the gripe / moan
constant, continuous
ΟΡΙΣΤΙΚΗ / ΧΡΟΝΟΙ / INDICATIVE / TENSES Type A Active Voice
σπάζω, έσπαζα, έσπασα, θα σπάζω, θα σπάσω, έχω σπάσει, είχα σπάσει, θα έχω σπάσει
(μετοχή = σπάζοντας)
δίνω, έδινα, έδωσα, θα δίνω, θα δώσω, έχω δώσει, είχα δώσει, θα έχω δώσει
δίνοντας
πρήζω, έπρηζα, έπρηξα, θα πρήζω, θα πρήξω, έχω πρήξει, είχα πρήξει, θα έχω πρήξει
πρήζοντας
φεύγω, έφευγα, έφυγα, θα φεύγω, θα φύγω, έχω φύγει, είχα φύγει, θα έχω φύγει
φεύγοντας (μετοχή, Present Participle)
ΟΡΙΣΤΙΚΗ / ΧΡΟΝΟΙ / INDICATIVE / TENSES Type Β1 Active Voice
σπάω,-ώ > και όλοι οι χρόνοι του σπάζω / only the Indicative of the Present Tense, all the other Tenses are the same as σπάζω

Είμαι ανοικτό βιβλίο.
(íme aniktó vivlío)

I’m an open book
I’ m honest, with no secrets.
Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι.
(mú anévike to éma sto kefáli)
A sudden feeling of excitement
or anger that causes one to act
in unexpected ways.
ο ανοικτός,η ανοικτή, το ανοικτό
ο ανοιχτός, η ανοιχτή, το ανοιχτό
το βιβλίο > τα βιβλία
το αίμα > τα αίματα
το κεφάλι > τα κεφάλια
ανεβαίνω
open

book
blood
head
get up,get on, come up
ΟΡΙΣΤΙΚΗ / ΧΡΟΝΟΙ / INDICATIVE / TENSES Type A Active Voice
ανεβαίνω, ανέβαινα, ανέβηκα, θα ανεβαίνω, θα ανεβώ, έχω ανεβεί, είχα ανεβεί, θα έχω ανεβεί
ανεβαίνοντας (μετοχή, Present Participle)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *