Ο χρόνος, η χρονιά, τα χρόνια, το έτος/year, time

Ο χρόνος, η χρονιά, τα χρόνια, το έτος/year, time

Ευτυχισμένος ο νέος/καινούριος χρόνος!
Ευτυχισμένη η νέα/καινούρια χρονιά!
Ευτυχισμένο το νέο/καινούριο έτος!
Καλή χρονιά!
Happy New Year!
Χρόνια πολλά!Season’s Greetings

Είχα ευτυχισμένα παιδικά χρόνια.

Δεν έχω καθόλου ελεύθερο χρόνο!

Στον ελεύθερο χρόνο μου παίζω πιάνο.
I had a happy childhood.


I have no free time at all!


I practise the piano in my spare time.
ο χρόνος, οι χρόνοι
η χρονιά, οι χρονιές
τα χρόνια
το έτος, τα έτη
year,time
year
years
year

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *