Πηγαίνω / πάω – Χρόνοι / Tenses / Examples

ρήματα, verbs

Πηγαίνω / πάω – Χρόνοι / Tenses

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
PRESENT
(SIMPLE/CONT.)
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
FUTURE CONTINUOUS
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
SIMPLE FUTURE
go
go
see
be
do
come back
read
sing
travel
eat
play
write
buy
clean
cook
πηγαίνω
πάω
βλέπω
είμαι
κάνω
γυρίζω
διαβάζω
τραγουδάω
ταξιδεύω
τρώω
παίζω
γράφω
αγοράζω
καθαρίζω
μαγειρεύω
θα πηγαίνω
θα πάω
θα βλέπω
θα είμαι
θα κάνω
θα γυρίζω
θα διαβάζω
θα τραγουδάω
θα ταξιδεύω
θα τρώω
θα παίζω
θα γράφω
θα αγοράζω
θα καθαρίζω
θα μαγειρεύω
θα πάω
θα πάω
θα δω
θα είμαι
θα κάνω
θα γυρίσω
θα διαβάσω
θα τραγουδήσω
θα ταξιδέψω
θα φάω
θα παίξω
θα γράψω
θα αγοράσω
θα καθαρίσω
θα μαγειρέψω

Οριστική – Indicative

πηγαίνω
πάω
πήγαιναπήγαέχω πάειείχα πάει
θα πηγαίνωθα πάωθα έχω πάει
πηγαίνω
πάω
πήγαέχω πάει
go went have gone

Υποτακτική – Subjunctive

να πηγαίνωνα πάωνα έχω πάει
Present
Εξακολουθητική
Past
Συνοπτική
Perfect
Συντελεσμένη

Άκλιτη Μετοχή – Present Participle

πηγαίνοντας
going
πηγαίνω, πηγαίνεις, πηγαίνει, πηγαίνουμε, πηγαίνετε, πηγαίνουν(ε)
πάω, πας, πάει, πάμε, πάτε, πάνε
πήγαινα, πήγαινες, πήγαινε, πηγαίναμε, πηγαίνατε, πήγαιναν(πηγαίνανε)
πήγα, πήγες, πήγε, πήγαμε, πήγατε, πήγαν
θα πηγαίνω > θα + ενεστώτας πηγαίνω
θα πάω > θα + ενεστώτας πάω
έχω πάει, έχεις πάει, έχει πάει, έχουμε πάει, έχετε πάει, έχουν πάει
είχα πάει, είχες πάει, είχε πάει, είχαμε πάει, είχατε πάει, είχαν πάει
θα έχω πάει, θα έχεις πάει, θα έχει πάει, θα έχουμε πάει, θα έχετε πάει, θα έχουν πάει
Κάθε μέρα πηγαίνω στη δουλειά.
Πηγαίνω καλοκαιρινές διακοπές κάθε χρόνο.
I go to work every day.
I go to summer vacation every year.
Καλύτερα να πηγαίνεις. You’d better go.
Πώς τα πας;How are you getting on?
Το τρένο πήγαινε με τη μέγιστη ταχύτητα.The train was going at top speed.
Θα με πας στον σταθμό λεωφορείων;Will you take me to the bus station?
Αυτό το φόρεμα σου πάει / πηγαίνει πολύ. That dress really suits you.
Τα παπούτσια πηγαίνουν με τη ζώνη. The shoes match the belt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *